en en

Nová strieborná zberateľská minca - Univerzita Komenského v Bratislave - 100. výročie vzniku

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 27. júna 2019 vydá striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Univerzita Komenského v Bratislave – 100. výročie vzniku.

Autorom návrhu mince je prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský. Mince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Zberateľskú mincu si môžu záujemcovia zakúpiť len prostredníctvom zmluvných partnerov NBS.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Informačný leták

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.