en en

Nová výstava Night Light v Galérii NBS

Sólo výstava mladého začínajúceho autora Pavla Baghyho pod názom Night Light poukazuje na umelé, nočné osvetlenie zobrazovaných scenérií a figúr. Na výstave Night Light sú prezentované výbery z dvoch maliarskych cyklov – Digital Ruin (2022) a Artificial Landscape (2020) doplnené o štyri obrazy, v ktorých dominuje umelé nočné osvetlenie. Spolu však vytvárajú kompaktný celok maliarskych diel inštalovaných v dvoch výstavných priestoroch galérie.

V poradí už šiesta výstava v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave je pokračovaním našej podpory slovenskému umeniu a mladým výtvarným talentom. Selekcia diel v kurátorskom koncepte Andreja Jaroša v galérii NBS prezentuje klasickú maľbu olejovými farbami.

Nová výstava Night Light v Galérii NBS

Prijmite naše pozvanie na letnú dávku umenia – osobne vo výstavnej miestnosti a pred kongresovou sálou alebo aj virtuálne na Facebooku. Výstavu si môžete pozrieť každý pracovný deň do 29. júna 2023.