en en

Nová výstava Trophy Case v Galérii NBS

Prírodné scenérie na veľkoformátových fotografiách Jána Kekeliho a maľby Ivany Mojšovej a Paulíny Gajerovej, ktoré pracujú s ľudskou prítomnosťou, túžbami a pokorením – to všetko môžete vidieť na novej výstave, ktorú v Galérii NBS pripravil kurátor Ľuboš Kotlár. Výstava absolventov a študentky VŠVU potrvá do konca leta.

Nová výstava Trophy Case v Galérii NBS

V poradí už piata výstava v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave je pokračovaním našej podpory slovenskému umeniu a mladým výtvarným talentom. Kurátor Ľuboš Kotlár o novej výstave hovorí: „Napriek tomu, že autorky a autor často zobrazujú figuratívne motívy priamo na ploche obrazu, ich diela nemajú čisto antropocentrický charakter. Ľudská prítomnosť v týchto kompozíciách nehrá rolu hýbateľa dejom, ale dostáva sa do pasívnej polohy, pričom práve prostredie, v ktorom sa nachádza, ho výrazne presahuje, formuje, či priamo pohlcuje. Napriek opakujúcim sa prírodným motívom diela nemajú striktne upokojujúci charakter, naopak, mnohokrát na diváka pôsobia rozrušujúcim dojmom ohrozenia, osamotenosti, či uzavretia„.

Prijmite naše pozvanie na letnú dávku umenia – osobne vo výstavnej miestnosti a pred kongresovou sálou alebo aj virtuálne na Facebooku. Výstavu si môžete pozrieť každý pracovný deň do 31. augusta 2021.

Virtuálna prehliadka:

Zdroj: Facebook NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.