en en

Nová webová stránka Múzea mincí a medailí v Kremnici

Národná banka Slovenska sprístupnila verejnosti novú webovú stránku Múzea mincí a medailí v Kremnici a zverejnila stránku aj na nových internetových adresách.

Stránka je od dnešného dňa prístupná nielen cez stránku NBS, ale aj prostredníctvom novej adresy: www.muzeumkremnica.sk.

Múzeum mincí a medailí v Kremnici je od roku 1994 súčasťou Národnej banky Slovenska. Verejnosť informácie o múzeu často hľadala medzi stránkami múzeí, nie prostredníctvom webovej stránky NBS.

Stránka múzea sa odlišuje od stránky NBS aj farebnosťou a dizajnom, lepšie tak zohľadňuje prezentačné potreby múzea.

Návštevníkom stránky je k dispozícii atraktívnejší vzhľad, jednoduchšia orientácia a bohatá fotogaléria. Okrem informácií o jednotlivých výstavách získa návštevník aj informácie o podujatiach múzea, medzi ktoré už tradične patria Noc múzeí, Letné noci múz, rôzne koncerty a v posledných rokoch aj špeciálne vzdelávacie programy pre školy. Návštevníci stránky majú tiež možnosť cez „Knihu návštev“ zaslať pracovníkom múzea e-mail so svojimi podnetmi, spätnou väzbou na návštevu a  otázky týkajúce sa jednotlivých podujatí.

Samostatná doména www.muzeumkremnica.sk tiež zlepší pozíciu múzea vo vyhľadávačoch a stane sa tak pre záujemcov o činnosť múzea prístupnejšou.

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.