en en

Nová zberateľská minca Svetové prírodné dedičstvo - Jaskyne Slovenského krasu

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 15. novembra 2017 vydá zlatú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu.

Autorom návrhu mince je Mgr. art. Roman Lugár. Mince sú vyrobené len vo vyhotovení proof.

Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.