en en

Nová zlatá zberateľská minca Bratislavské korunovácie – 400. výročie korunovácie Ferdinanda II.

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 19. novembra 2018 vydá zlatú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Bratislavské korunovácie – 400. výročie korunovácie Ferdinanda II.

Autorom návrhu mince je Karol Ličko. Mince sú vyrobené len vo vyhotovení proof.

Zberateľskú mincu si môžu záujemcovia zakúpiť len prostredníctvom zmluvných partnerov NBS.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Informačný leták

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.