en en

Nová zlatá zberateľská minca Veľkomoravské knieža Mojmír I.

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 18. novembra 2019 vydá zlatú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Veľkomoravské knieža Mojmír I.

Autorom návrhu mince je MgA. Miroslav Schovanec, DiS. Mince sú vyrobené len vo vyhotovení proof.

Zberateľskú mincu si môžu záujemcovia zakúpiť len prostredníctvom zmluvných partnerov NBS.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Leták

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.