en en

Nové zberateľské mince na budove NBS

Národná banka Slovenska už tretí rok využíva svoju budovu na vizuálnu komunikáciu posolstiev a komunikáciu nových zberateľských mincí.

V dňoch 18. – 20. novembra 2021 ponúkne verejnosti dve nové zberateľské mince: pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka NBS vydá striebornú zberateľskú mincu a 2-eurovú mincu. NBS v októbri vydala do obehu aj 100-eurovú zlatú mincu s tematikou nehmotného kultúrneho dedičstva – Fujaru.

Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba – bola zapísaná v r. 2010 do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Autorom návrhu mince je Mgr. Art. Peter Valach a minca bola vydaná v limitovanom náklade 5 tis. kusov.

Strieborná zberateľská minca k 100. výročiu narodenia Alexandra Dubčeka bude vydaná v náklade 15 tisíc kusov a jej autormi sú Mgr. Art. Štefan Novotný a Mgr. Art. Martin Sabol. Minca sa do obehu dostane na budúci týždeň, 26.11.2021.

Jedinečné animácie špičkového slovenského grafického dizajnéra Jána Šicka si bude môcť verejnosť pozrieť od štvrtka 18.11.2021 do soboty 20.11.2021, a to od
19.00 h do polnoci.

odd. komunikácie NBSNárodná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.