en en

Občania eurozóny si vybrali svoju mincu

Občania eurozóny si vybrali víťazný motív novej euromince, ktorá sa začne vydávať v januári budúceho roku pri príležitosti 10. výročia existencie eurobankoviek a euromincí. Do online hlasovania sa zapojilo takmer 35.000 ľudí, ktorí si mali vybrať spomedzi piatich motívov, ktoré v predkole vybrala profesionálna porota v rámci súťaže o najlepší motív medzi občanmi v celej eurozóne. Novú pamätnú dvojeurovú mincu budú vydávať všetky členské štáty eurozóny. Odhaduje sa, že do obehu sa dostane približne 90 miliónov kusov týchto mincí.

Víťazný návrh euromince

Víťazný motív symbolizuje spôsob, akým sa euro za uplynulých desať rokov stalo skutočne globálnym aktérom, a význam, ktorý zohráva v životoch bežných ľudí (na minci ich reprezentuje skupina ľudí), obchode (loď), priemysle (fabrika) a energetike (veterné elektrárne).

Výber motívu mince

Občania všetkých krajín eurozóny boli vyzvaní, aby počas trojtýždňovej lehoty v máji predložili svoje návrhy motívov prostredníctvom špecializovanej webovej stránky. Z viac ako 800 predložených motívov profesionálna porota vybrala päť, o ktorých občania eurozóny verejne hlasovali na internete v dňoch od 6. do 24. júna. Hlasovania sa zúčastnilo takmer 35.000 ľudí. Víťazný návrh dostal 34 % hlasov.

Víťazný motív vytvoril pán Helmut Andexlinger, ktorý je profesionálnym dizajnérom v rakúskej mincovni.

Pamätné obehové euromince

Je to po tretíkrát, čo všetky krajiny eurozóny vydávajú euromincu so spoločným motívom na národnej strane. Prvá pamätná dvojeurová minca bola vydaná v roku 2007 pri príležitosti osláv 50. výročia Rímskej zmluvy a druhá v roku 2009 pri príležitosti 10. výročia vzniku hospodárskej a menovej únie a vytvorenia eura ako účtovného platidla.

Pamätné euromince majú vždy nominálnu hodnotu 2 eurá a uvádzajú sa do obehu v celej eurozóne. V mnohých prípadoch sú predmetom nadšeného záujmu zberateľov mincí.

Ďalšie informácie o eurominciach a eure sú k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_sk.htm

Zdroj: text a foto Európska komisia


Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.