en en

Obchodná poisťovacia a zaisťovacia spoločnosť Astra S.A. - odobratie povolenia

Rumunský Úrad pre dohľad nad finančným trhom dňa 26.08.2015 rozhodol o odňatí povolenia na činnosť poisťovacej a zaisťovacej spoločnosti SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. Na území Slovenskej republiky táto spoločnosť vykonáva svoju činnosť prostredníctvom pobočky poisťovne z iného členského štátu pod názvom: OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom na Plynárenská 1, Bratislava 821 09, IČO 47 243 597.

Rozhodnutie o odňatí povolenia bolo prijaté na základe správy núteného správcu a v dôsledku neschopnosti spoločnosti plniť opatrenia ozdravného plánu v zmysle rozhodnutia rumunského Úradu pre dohľad nad finančným trhom č. 42 z 18. februára 2014.

Toto rozhodnutie do dňa zverejnenia tejto informácie ešte nenadobudlo právoplatnosť.

Ďalšie informácie nájdete na webovom sídle rumunského Úradu pre dohľad nad finančným trhom.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.