en en

OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A - usmernenie pre klientov v súvislosti s odňatím povolenia

Dňa 8.septembra 2015 rumunský Úrad pre dohľad nad finančným trhom zverejnil na svojom webovom sídle usmernenie pre klientov spoločnosti SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A (ďalej aj „spoločnosť“ alebo „ASTRA“), ktorá na území Slovenskej republiky vykonávala svoju činnosť prostredníctvom pobočky poisťovne z iného členského štátu pod názvom OBCHODNÁ POISŤOVACIA A ZAISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ ASTRA S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom na Plynárenskej 1, 821 09 Bratislava, IČO 47 243 597

Ďalšie informácie v anglickom jazyku sú publikované na webovom sídle rumunského Úradu pre dohľad nad finančným trhom.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.