en en

OCENENIE GUVERNÉR ROKA PRE GUVERNÉRA NBS IVANA ŠRAMKA

Britský časopis Emerging Markets dnes počas výročného zasadnutia Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky vo Washingtone udelil ocenenie Guvernér centrálnej banky roka za strednú a východnú Európu guvernérovi Národnej banky Slovenska (NBS) Ivanovi Šramkovi.

Ako uviedol Taimur Ahmad, šéfredaktor Emerging Markets, guvernér NBS Ivan Šramko dostal toto významné ocenenie za úspešne zvládnutý proces príprav na zavedenie eura v SR, osobitne v oblasti plnenia príslušných maastrichtských kritérií – stability výmenného kurzu koruny v rámci ERM 2 ako aj udržania cenovej stability v zložitých podmienkach charakterizovaných rýchlym rastom svetových cien surovín. Guvernér NBS má podľa zástupcov Emerging Markets výraznú osobnú zásluhu aj na tom, že európske inštitúcie vďaka dobrej komunikácii s NBS vyhodnotili makroekonomický vývoj na Slovensku, najmä relatívne nízku infláciu, ako stabilný a dlhodobo udržateľný.

Podobné ocenenie získal guvernér NBS Ivan Šramko už dvakrát – v januári 2006 bol guvernér NBS vyhlásený za centrálneho bankára roka britským mesačníkom The Banker a v tom istom roku získal i ocenenie od Emerging Markets.

Emerging Markets v minulom roku udelil ocenenie guvernérovi Tureckej centrálnej banky Durmusovi Yilmazovi. Nominácie na ocenenia predkladajú investori, bankári, ekonómovia, analytici a ďalší experti.

OCENENIE GUVERNÉR ROKA PRE GUVERNÉRA NBS IVANA ŠRAMKA

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.