en en

Ocenenie Úradnícky čin roka pre program NBS 5peňazí

Ocenenie Úradnícky čin roka 2022 získal vzdelávací tím Národnej banky Slovenska, ktorý v programe 5peňazí pomáha zlepšiť finančnú gramotnosť ľudí nielen z vylúčených komunít. Školí mentorov, ktorí pracujú s rodinami. Domácnostiam tiež pomáha ozdraviť ich rozpočty a záväzky.

Ocenenie získal tím v zložení Denisa Francanová, Bohuslava Brenkusová, Agáta Lešková a Jakub Keračík, ktorý vedie Roman Fusek.

Riaditeľ odboru ochrany finančných spotrebiteľov Roman Fusek pri preberaní ocenenia uviedol: „Finančné vzdelávanie sa môže mnohým ľuďom zdať ako abstraktná vec. My však vždy učíme o peniazoch – teda o každodennom živote, o domácom rozpočte, či o tom, ako si nastaviť príjmy a výdavky.“

NBS to robí prostredníctvom programu 5peňazí. Tím NBS spolupracuje aj s OZ Cesta von, ktoré pomáha ľuďom žijúcim v generačnej chudobe, v projekte FILIP. Okrem vzdelávania tím NBS poskytuje rodinám aj praktickú pomoc. Prechádzajú si s nimi domáce rozpočty, skúmajú záväzky a radia im, ako by sa dali ozdraviť. Pomohli už desiatkam rodín, napr. so znížením splátok úverov na únosnú mieru alebo identifikovaním nekalých praktík agentov nebankových spoločností. Porota ocenila, že sa tím nebál ísť do terénu​ a že mal vypracované presné metodiky, podľa ktorých sledoval pokrok tej ktorej rodiny.

Úradnícky čin roka organizuje Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť v spolupráci s Klubom úradníkov dobrej vôle. „Tento ročník bol výnimočný kvalitou nominácií. Ukazuje sa, že máme veľa inovatívnych a nadšených úradníkov a úradníčok, ktoré sa neboja hľadať najlepšie riešenia, hoci niekedy musia bojovať so skostnatenosťou niektorých úradov,“ uviedla Veronika Jursová Prachárová, riaditeľka inštitútu. Porota rozhodla za rok 2022 odovzdať aj symbolické ocenenie všetkým úradníkom a úradníčkam samospráv, ktorí pomáhali ľuďom utekajúcim pred vojnou.

Ocenenie Úradnícky čin roka pre program NBS 5peňazí

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.