en en

Oddnes je v obehu nová bankovka 20 €

● Dnes vstupuje do obehu nová bankovka 20 €.

● Nová bankovka je odolnejšia voči falšovaniu.

● Eurosystém poskytuje materiály, ktoré uľahčujú adaptáciu zariadení na spracovanie bankoviek na novú bankovku 20 €.

Dnes vstupuje do obehu nová bankovka 20 €, tretia zo série Európa. Má vynovený vzhľad a výraznejšie farby a obsahuje nový ochranný prvok: v hornej časti holografického prúžka sa nachádza okienko s portrétom, ktoré sa pri pohľade proti svetlu spriehľadní. V okienku sa objavuje portrét Európy, postavy z gréckej mytológie, ktorý je viditeľný na oboch stranách bankovky. Ten istý portrét je vidieť aj vo vodoznaku blízko smaragdového čísla, ktoré pri nakláňaní bankovky vytvára svetelný efekt pohybujúci sa nahor a nadol – presne ako na bankovkách 5 € a 10 € série Európa.

20eur lícna strana 20eur rubová strana
Lícna strana bankovky 20 € série Európa Rubová strana bankovky 20 € série Európa

Bližšie informácie o novej bankovke a o spôsobe overenia jej pravosti obsahuje video s názvom „Zoznámte sa s novou bankovkou 20 €“, ktoré je k dispozícii v 23 jazykoch Európskej únie. Na stránke www.nove-eurobankovky.eu sú okrem neho aj ďalšie videá a materiály venované eurovým bankovkám, napríklad „Euro Cash Academy“.

Bankovky 20 € prvej série budú aj naďalej zákonným platidlom a budú obiehať spolu s novými bankovkami, avšak postupne sa budú z obehu sťahovať.

Eurosystém poskytuje pomoc a podporu európskym odvetvovým združeniam, výrobcom zariadení na spracovanie bankoviek a ďalším partnerom s cieľom umožniť im včas pripraviť a prispôsobiť svoje zariadenia na novú bankovku. Zariadenia na overovanie pravosti bankoviek používa približne 15 % maloobchodníkov v eurozóne.

Dnes sa zároveň začína online súťaž „Euro Run“, ktorá je určená pre deti vo veku od 9 do 12 rokov v eurozóne. Počas behu cez imaginárnu krajinu hráči odpovedajú na jednoduché otázky o eurových bankovkách a minciach, pričom sa musia vyhýbať rôznym prekážkam a nástrahám. Cieľom je prejsť všetkých sedem úrovní hry a nazbierať čo najviac bodov. Sto najlepších hráčov získa novú bankovku 20 € v špeciálnom ráme z akrylového skla s gravírovaním. Súťaž potrvá do 25. februára 2016.

Kontaktnou osobou pre médiá je Eva Taylor, tel.: +49 69 1344 7162.

Zdroj: ECB

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.