en en

Odňatie povolenia spoločnosti GLOBAL MARKETS

Spoločnosti GLOBAL MARKETS OOD bolo, na základe Rozhodnutia č. 651, odňaté povolenie na poskytovanie investičných služieb a činností s účinnosťou od 14.7.2014.

Národnú banku Slovenska o tom dňa 22.7.2014 informoval bulharský orgán dohľadu Financial Supervision Commission Republic of Bulgaria, so sídlom Budapeshta Str. 16, 1000 Sofia.

Spoločnosť GLOBAL MARKETS OOD vykonávala prostredníctvom svojej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky investičné služby podľa ustanovení článku 32 Smernice Európskeho parlamentu a rady 2004/39/ES z 21.4.2004 o trhoch s finančnými nástrojmi – Markets in Financial Instruments Directive (MiFID).

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.