en en

Odporúčania pre verejnosť v súvislosti s prechodom na euro

Bratislava, 5. júna 2008. V súvislosti s blížiacim sa zavedením eura splnomocnenec vlády pre zavedenie eura Igor Barát, Národná banka Slovenska a Prezídium Policajného zboru SR považujú za potrebné upozorniť verejnosť, že pravidlá, termíny a možnosti na výmenu slovenských bankoviek a mincí za eurovú hotovosť po zavedení eura na Slovensku sú nastavené tak, aby občania mali čo najmenej úloh a povinností.

Výmenu korún za eurá budú robiť len banky priamo vo svojich pobočkách. Týmito službami ani ich sprostredkovaním nebudú poverené žiadne osoby, ktoré by mali navštevovať obyvateľov v domácnostiach.

Korunové bankovky a mince bude možné od 1. januára 2009 bezplatne zameniť za eurá:

  • mince v bankách do 30. júna 2009
  • bankovky v bankách do 31. decembra 2009
  • mince v Národnej banke Slovenska do 31. decembra 2013
  • bankovky v Národnej banke Slovenska bez časového obmedzenia

S cieľom predísť problémom pri s výmene korunovej hotovosti sa verejnosti odporúča:

  1. Uložte si svoje úspory na účet ešte pred zavedením eura. Koruny na účte vám banka sama automaticky zmení na eurá, bez akýchkoľvek poplatkov, bez žiadostí z vašej strany. Slovenské koruny na vašom účte prepočíta banka na eurá presne podľa oficiálne stanoveného konverzného kurzu. Banka si nemôže si určiť žiaden iný kurz. Ponuky od neznámych osôb na výmenu „výhodnejším“ kurzom musia byť podozrivé, nakoľko sa s nimi spája riziko šírenia falošných peňazí.
  2. Vyhnite sa výmenám na ulici, alebo ponukám od osôb vydávajúcich sa za predstaviteľov bánk, samospráv, alebo iných inštitúcií, ktorí vás môžu navštíviť u vás doma. Nik nemá právo žiadať od vás informácie o tom, koľko máte doma peňazí, aké sú sériové čísla vašich bankoviek, alebo ako a kedy si ich plánujete vymeniť za eurá. Peniaze, ktoré si neuložíte teraz na účet, je najlepšie vymeniť za eurá vo vašej banke po zavedení eura.
  3. Banka od vás nebude požadovať kvôli prechodu na euro žiadne informácie. Nepodávajte nikomu pod zámienkou prechodu na euro informácie o prístupe k vášmu účtu, ako napr. číslo účtu, heslá, alebo PIN kód!

Ďalšie informácie o zavedení eura: www.euromena.sk, tel.: 0800 103 104
Kontakt: Kancelária splnomocnenca vlády pre zavedenie eura, tel: 02/59582044

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.