en en

Odstúpenie člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Národna banka Slovenska informuje, že ku dňu 15. 9. 2010 sa vzdal funkcie člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska Mgr. Ľudovít Ódor, výkonný riaditeľ pre oblasť výskumu NBS. Ľudovít Ódor bude v NBS pôsobiť ako poradca guvernéra.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.