en en

Okamžité platby – budúcnosť platieb

Možnosť nakúpiť všetko potrebné a nevyhnutné prostredníctvom e-shopov nám pomohla vysporiadať sa so šokom zatvorených obchodov v dôsledku pandémie COVID-19. Niektorí sme si to vyskúšali po prvýkrát, pre iných to bola rutina. Pre všetkých je však spoločné, že nám to uľahčilo život. Toto všetko by bez elektronických platieb nebolo možné… čo najrýchlejšie a ideálne okamžite. Nakúpime, zadáme a suma okamžite cinkne na účte príjemcu.

Táto tzv. „instantnosť“ však nie je úplnou samozrejmosťou. Vyžaduje si spoluprácu bánk, centrálnych bánk a prevádzkovateľov platobných systémov. Budúcnosť našich nákupov a úhrad je úzko spojená aj s týmito okamžitými platbami.

Sú tu, v iných európskych krajinách. A u nás sa pripravuje ich zavedenie, pracuje sa na riešeniach, ktoré nám umožnia ich efektívne využívať. Zaplatiť či odoslať alebo prijať platbu do pár sekúnd. Čo všetko si to vyžaduje a čo všetko je za tým? SEPA okamžité platby sú súčasťou tejto odpovede… čo to je?

SEPA okamžité platby

SEPA okamžité platby sú SEPA úhrady, ktoré sú pripísané na účte príjemcu do 10 sekúnd. Realizujú sa nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku. Už sa teším na čas, keď nebudem musieť myslieť na to, či mám vo svojej peňaženke hotovosť, a bude mi postačovať mobil alebo smart hodinky. Keď pôjdem napríklad ku kaderníčke, ktorá dnes neakceptuje platobné karty len hotovosť, a budem môcť jednoducho a rýchlo zaplatiť napr. naskenovaním QR kódu, ktorý vygeneruje jej aplikácia, a potvrdením realizácie okamžitej platby v aplikácii mojej banky. Výsledok by mal byť rovnaký, len namiesto hotovosti bude mať kaderníčka do 10 sekúnd na svojom účte peniaze odo mňa. Použitie okamžitých platieb by malo byť rýchle, bezpečné a efektívne pre všetkých, pre platiteľov aj pre príjemcov platby.

Okamžité platby – budúcnosť platieb

Ako je to dnes?

Dnes spracúvajú banky SEPA platby dávkovo, niekoľkokrát za deň. Prostriedky na účet príjemcu môže banka prijímateľa pripísať do niekoľkých hodín, maximálne však do nasledujúceho pracovného dňa. Pri platbách platobnou kartou sú prostriedky na účet obchodníka pripísané najskôr nasledujúci pracovný deň. Nové inovatívne riešenia pre platby v uzavretých obchodníckych platformách (ako Paypal, Amazon Pay, AliExpress), prevádzkované technologickými gigantami*, už dnes umožňujú realizáciu platieb s pripísaním platby na strane príjemcu/obchodníka do pár sekúnd. Riešením pre banky, ako dosiahnuť požadovanú rýchlosť platieb a konkurovať gigantom, je prechod od SEPA úhrad na SEPA okamžité platby. Tie zrýchlia proces spracovania platieb v eurách v krajinách Európskej únie a otvoria cestu pre inovatívne riešenia pre platby medzi osobami a rovnako pre platby u obchodníkov v kamenných obchodoch a na internete. Súčasne urýchlia platobný styk medzi firmami a štátnymi inštitúciami.
V súčasnosti je do SEPA schémy pre okamžité platby prihlásených už 2 272 poskytovateľov platobných služieb z 22 európskych krajín, čo predstavuje 56 % zo všetkých poskytovateľov platobných služieb, ktorí sú v schéme pre SEPA úhrady**.

Od 1. júla 2020 Európska platobná rada (European Payment Council) zvýšila limit pre SEPA okamžité platby (SEPA Instant Credit transfer, SCT Inst) z 15 000 EUR na 100 000 EUR, čím sa rozšírili možnosti na ich plošné použitie. Ich dôležitosť si uvedomuje aj banková komunita na Slovensku, ktorá začala s prípravou ich zavedenia.

Okamžité platby – budúcnosť platieb

Situácia na Slovensku

Slovenský bankový trh plánuje zaviesť okamžité platby od februára 2022. Pristúpenie poskytovateľov platobných služieb do schémy SCT Inst je dnes dobrovoľné, je teda na každej banke, kedy začne okamžité platby spracovávať. Predchádza tomu náročná príprava, ktorá je spojená s úpravou bankových systémov. Tie musia prejsť z dávkového spracovania úhrad na online spracovanie, čo si vyžaduje zmenu procesov, s čím sa musia banky popasovať. Zároveň si musia vybudovať a otestovať pripojenie do platobného systému pre zúčtovanie okamžitých platieb. Slovenské banky, ktoré sú už dnes účastníkmi platobného systému TARGET2, môžu na zúčtovanie okamžitých platieb využiť už od konca r. 2018 službu TIPS (TARGET Instant Payment Settlement), prevádzkovanú Eurosystémom, ktorého súčasťou je aj Národná banka Slovenska.

A čo ďalej…

Rok 2022 by mal naplniť očakávania mnohých klientov, a to nielen spotrebiteľov, ale aj firmy a obchodníkov, ktorým zrýchlenie platobného styku umožní riadiť tok financií vo firme tak, ako by to bola hotovosť v ich peňaženke.

Zároveň sa otvárajú dvere pre nové fintechy a ich vývojárov, aby vytvorili inovatívne mobilné platobné riešenia, ktoré využívajú okamžité platby. Tak, aby si napríklad aj moja kaderníčka mohla stiahnuť platobnú aplikáciu na iniciovanie okamžitej platby, ktorá bude rýchla a bezpečná zároveň. Rovnako aj banky, ak budú chcieť, aby sa okamžité platby používali aj tam, kde sa dnes používajú platobné karty alebo hotovosť, budú musieť pripraviť nové riešenia pre tieto typy platieb.

Víziou budúcnosti je, že SEPA okamžité platby okrem toho, že zrýchlia platobný styk, sa stanú novým platobným nástrojom, ktorý sčasti nahradí hotovosť aj platby kartami v rámci Európy. V porovnaní s hotovosťou sú prostriedky na účte príjemcu rýchlejšie ako vydanie mincí a bankoviek z peňaženky a nie je potrebné navštíviť bankomat alebo pobočku banky, úplne postačí mať so sebou mobil. Už čoskoro budeme teda aj my, na Slovensku, platiť rýchlo a moderne.

*technologickí giganti, t. j. GAFA – Google, Amazon, Facebook, Apple
**Zdroj: Európska platobná rada, https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/sepa-instant-credit-transfer

Vypočujte si aj podcast: NeBojte Sa čísel (Podcast 005) – s Petrom Holičkom.


« Späť na zoznam blogov

Chcete vedieť o ďalšom blogu?

Mailing list: v prípade záujmu o zasielanie notifikácií o ďalších blogoch sa prihláste do mailing listu NBS.