en en

Okamžité platby: revolúcia v medzibankových platbách (+otázky a odpovede)

Termín zavedenia okamžitých platieb v SR, ktorý stanovil Národný plán pre zavedenie okamžitých platieb v SR na 1. február 2022, bol splnený a od 1. februára sú okamžité platby dostupné aj na Slovensku. Inovatívny a moderný spôsob platenia je aktuálne dostupný pre klientov troch komerčných bánk (Slovenská sporiteľňa, VÚB a Tatrabanka), ktoré majú významný podiel na slovenskom trhu. Klienti spomínaných bánk majú možnosť zasielať a prijímať okamžité platby do ktorejkoľvek banky v SEPA priestore, ktorá poskytuje tento typ platieb.

Národná banka Slovenska predpokladá, že okamžité platby začnú postupne poskytovať aj ďalší poskytovatelia platobných služieb na Slovensku.

Aktualizovaný zoznam štátov, v ktorých fungujú okamžité platby v mene euro, nájdete na stránke Európskej platobnej rady.

  • Okamžitá platba je platba, ktorá je dostupná klientovi banky každý deň v roku, vrátane víkendov a sviatkov a je pripísaná na účet príjemcu platby do niekoľkých sekúnd. Cieľom NBS bolo v spolupráci s bankovým sektorom sprístupniť aj klientom bánk v SR tento moderný, rýchly a vysoko efektívny spôsob úhrady platieb. Okamžité platby prinesú viacero benefitov tak pre spotrebiteľov, ako aj pre firmy a štátne inštitúcie.
  • Banková rada NBS v decembri 2019 odsúhlasila Národný plán zavedenia okamžitých platieb v Slovenskej republike. Národný plán bol vypracovaný v spolupráci Národnej banky Slovenska, Slovenskej bankovej asociácie, Ministerstva financií SR a Štátnej pokladnice.

Otázky a odpovede

Blog

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.