en en

Okamžité platby

Národný plán pre zavedenie okamžitých platieb v SR stanovuje termín zavedenia okamžitých platieb v SR na 1. februára 2022. Národná banka Slovenska informuje, že k 1. februáru 2021 bol splnený predpoklad pre spustenie okamžitých platieb v SR k 1. februáru 2022.

Predpokladom spustenia tohto typu platieb je, že okamžité platby budú poskytovať minimálne traja poskytovatelia.

Traja poskytovatelia platobných služieb, ktorí plánujú sprístupniť okamžité platby pre svojich klientov od 1.februára 2022, potvrdili svoj záujem a Národnej banke Slovenska zaslali potrebné prehlásenie o pristúpení k Národnému plánu.

  • Okamžitá platba je platba, ktorá je dostupná klientovi banky každý deň v roku, vrátane víkendov a sviatkov a je pripísaná na účet príjemcu platby do desiatich sekúnd. Cieľom NBS je v spolupráci s bankovým sektorom sprístupniť aj klientom bánk v SR tento moderný, rýchly a vysoko efektívny spôsob úhrady platieb. Okamžité platby prinesú viacero benefitov ako pre spotrebiteľov, tak aj pre firmy a štátne inštitúcie.
  • Banková rada NBS v decembri 2019 odsúhlasila Národný plán zavedenia okamžitých platieb v Slovenskej republike. Národný plán bol vypracovaný v spolupráci Národnej banky Slovenska, Slovenskej bankovej asociácie, Ministerstva financií SR a Štátnej pokladnice. Pristúpenie poskytovateľov platobných služieb k Národnému plánu je dobrovoľné.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.