en en

ONLINE ROZHOVOR S ANINOU BOTOŠOVOU

Dňa 22. októbra 2008 sa o 10.00 hodine na stránke www.euromena.sk uskutoční online rozhovor s Aninou Botošovou, splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity. Svoje otázky na tému Rómovia a euro môžete posielať z www.euromena.sk alebo www.hnonline.sk od 21. októbra od 8.00 h

ONLINE ROZHOVOR S ANINOU BOTOŠOVOU

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.