en en

Online rozhovor s Evou Szabóovou

Dňa 30. júla 2008 sa o 10.00 hodine na stránke www.euromena.sk uskutoční online rozhovor s Evou Szabóovou, generálnou riaditeľkou sekcie obchodu a ochrany spotrebiteľa ministerstva hospodárstva SR. Svoje otázky, na tému ochrana spotrebiteľa a euro, môžete posielať z www.euromena.sk alebo www.hnonline.sk od 29. júla 2008 od 8.00 h.

Eva       Szabóová

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.