en en

Otvorenie INOLab-u: Moderné technológie bankám pomôžu lepšie odhadnúť, napríklad, či klient zlyhá pri splácaní úveru

Kedysi možno hudba vzdialenej budúcnosti alebo niečo nemožné, sa dnes, pomocou najmodernejších technológií stáva skutočnosťou. Moderné technológie ako umelá inteligencia, strojové učenie či analýza sentimentu ponúkajú nové, efektívne a účinné metódy ako analyzovať množstvo dát. Vďaka nim môžu vzniknúť kvalitnejšie analýzy, rozhodnutia, prognózy. A to nielen pre NBS, ale pre celý, nielen finančný svet.

NBS spoločne s FEI STU podpísala v roku 2020 Memorandum o spolupráci o vytvorení INOLab-u, alebo Centra pre inovácie a kybernetickú bezpečnosť.

NBS finančne prispela sumou 300.000,- eur na rekonštrukciu priestorov FEI STU a finančne prispieva aj na činnosť a prevádzku INOLabu.

Otvorenie INOLab-u: Moderné technológie bankám pomôžu lepšie odhadnúť, napríklad či klient zlyhá pri splácaní úveru
otvorenie INOLabu na FEI STU
Otvorenie INOLab-u: Moderné technológie bankám pomôžu lepšie odhadnúť, napríklad či klient zlyhá pri splácaní úveru
otvorenie INOLabu na FEI STU

Mnohí si pojmy ako umelá inteligencia alebo strojové učenie spájajú najmä s výpočtovou technikou, telekomunikačnými technológiami či  s internetovými vyhľadávačmi. Najmodernejšie poznatky z oblasti informatiky sú však veľmi užitočné aj pre národné banky, v ich zlepšovaní skvalitňovaní zberu a analýze údajov. Napríklad pri lepšom odhade toho, či klient zlyhá pri splácaní úveru.

Riešenia, ktoré vyvíjajú experti Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v spolupráci s Národnou bankou Slovenska, nám  umožnia podeliť sa o naše skúsenosti a znalosti s partermi v rámci Eurosystému a Európskej únie.

Aké sú najčastejšie činnosti, pri ktorých môže NBS využiť takpovediac plody spolupráce s FEI STU?

Identifikácia nepovolených činností na finančnom trhu:

  • Algoritmy strojového učenia a umelej inteligencie budú môcť účinnejšie spracovávať informácie uvedené na webstránkach a porovnávať ich so zoznamom subjektov, ktoré majú povolenie NBS alebo iných orgánov dohľadu v EÚ. 
  • Veľkú časť nepovolených činností dnes NBS a iné centrálne banky riešia na základe podnetov, sťažností, alebo náhodne.
  • Spotrebitelia sa tak môžu dostať k informáciám o podozrivých subjektoch rýchlejšie a NBS tak bude mať lepšiu predstavu o stave finančného trhu 

Aplikácia algoritmov umelej inteligencie bude vedieť presnejšie odhadnúť pravdepodobnosť zlyhania klienta pri splácaní úveru. Toto pomôže pri bankovom dohľade, ako aj pri komunikácii s bankami a zlepšovaní ich modelov.

Lepšia identifikácia anomálií, neplatných a chybných hodnôt, ktoré do Registra bankových úverov a záruk NBS poskytujú komerčné banky. Umelá inteligencia bude pomáhať odhaľovať nedostatky v údajoch, ktoré NBS štandardnými postupmi neraz odhaliť nedokáže.

Otvorenie INOLab-u: Moderné technológie bankám pomôžu lepšie odhadnúť, napríklad či klient zlyhá pri splácaní úveru
guvernér NBS Peter Kažimír a rektor STU Oliver Moravčík


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.