en en

Otvorenie putovnej výstavy Slovenské eurové mince v Prievidzi

Dnes (15. januára 2009) bola v priestoroch expozitúry Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi otvorená putovná výstava Slovenské eurové mince – výstava výtvarných návrhov slovenských strán eurových mincí.

Výstavu za Národnú banku Slovenska slávnostne otvoril člen Bankovej rady NBS Slavomír Šťastný, za účasti primátora mesta Bojnice Františka Táma, viceprimátora mesta Prievidza Ing. Milana Dérera, vedúcej odboru kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Marty Šajbidorovej a ďalších predstaviteľov regionálnej bankovej sféry, spoločenského a kultúrneho života. Putovná výstava Slovenské eurové mince návštevníkom predstaví okrem základných faktov, týkajúcich sa Európskej únie a eurozóny aj súbor najzaujímavejších nerealizovaných návrhov na slovenské eurové mince od popredných slovenských výtvarníkov a tiež víťazné výtvarné návrhy budúcich slovenských eurových mincí. Výstava je určená predovšetkým širokej verejnosti, pričom je koncipovaná tak, aby uspokojila aj záujemcov z radov odborníkov – numizmatikov, historikov a pedagogických pracovníkov.

Výstava bola za posledné tri roky predstavená v pätnástich slovenských mestách a vo Varšave bola inštalovaná spolu s podobnou výstavou centrálnej banky Slovinska pod názvom Slovinsko 2007 – Slovensko 2009.

Výstava Slovenské eurové mince bude v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi na Košovskej ceste 9 prístupná do 16. februára 2009, počas pracovných dní od 8.00 do 17.00 h a v nedeľu od 13.00 do 17.00 h.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.