en en

Otvorenie putovnej výstavy Slovenské eurové mince v Skalici

Dnes (20. mája 2009) bola v priestoroch Mestskej knižnice v Skalici otvorená putovná výstava Slovenské eurové mince – výstava výtvarných návrhov slovenských strán eurových mincí.

Výstavu za Národnú banku Slovenska slávnostne otvoril člen Bankovej rady NBS Karol Mrva, za účasti zástupcu primátora mesta Skalica Ľudovíta Baráta, vedúcej Mestskej knižnice Ľubice Rozborilovej a ďalších predstaviteľov regionálnej bankovej sféry, spoločenského a kultúrneho života. Putovná výstava Slovenské eurové mince návštevníkom predstaví okrem základných faktov, týkajúcich sa Európskej únie a eurozóny aj súbor najzaujímavejších nerealizovaných návrhov na slovenské eurové mince od popredných slovenských výtvarníkov a tiež víťazné výtvarné návrhy slovenských eurových mincí. Výstava je určená predovšetkým širokej verejnosti, pričom je koncipovaná tak, aby uspokojila aj záujemcov z radov odborníkov – numizmatikov, historikov a pedagogických pracovníkov.

Výstava bola za posledné tri roky predstavená v sedemnástich slovenských mestách a vo Varšave bola inštalovaná spolu s podobnou výstavou centrálnej banky Slovinska pod názvom Slovinsko 2007 -Slovensko 2009.

Výstava Slovenské eurové mince bude v Mestskej knižnici na Námestí Slobody 4 v Skalici, prístupná verejnosti do 30. júna 2009, v pracovné dni od 8.00 do 16.00 h.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.