en en

Otvorenie výstavy Detaily sveta 2017

Dnes (29. mája 2017) bola v priestoroch Národnej banky Slovenska otvorená výstava Detaily sveta 2017 akademického maliara Stanislava Trepača.

Výstavu slávnostne otvoril guvernér NBS Jozef Makúch.

Cieľom výstavy je prostredníctvom obrazov ukázať autorov pohľad na portrét ženského elementu, čo je ovplyvnené autorovým štúdiom egyptských mystérií – ženského princípu filae. Stanislav Trepač svojimi obrazmi vyjadruje poctu žene.

Výstava je pre širokú verejnosť prístupná od 29. mája do 30. júna 2017, od pondelka do piatka, od 12.00 h do 16.00 h.

Otvorenie výstavy Detaily sveta 2017

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.