en en

Otvorenie výstavy Erb človeka

Dnes (14. mája 2019) bola v priestoroch Národnej banky Slovenska otvorená výstava Erb človeka. Autorom výstavy je Igi Brezo.

Výstavu slávnostne otvoril guvernér NBS Jozef Makúch.

Výstava je pre širokú verejnosť prístupná do 28. júna 2019 v pracovných dňoch od 9.00 h do 17.00 h.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

kurátor výstavy Ľuboslav Moza, guvernér NBS Jozef Makúch, autor výstavy Igi Brezo

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.