en en

Otvorenie výstavy Euro naša mena v Žiline

Guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch v stredu 26. októbra 2011 slávnostne otvoril v Krajskej knižnici v Žiline výstavu NBS Euro naša mena. Výstava, ktorú spolu s guvernérom NBS otvorila aj riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline Katarína Šušoliaková, je určená širokej verejnosti, zároveň je však svojou filozofiou a  zaujímavou formou prístupná aj školám a študentom.

Výstava zobrazuje na šiestich veľkoplošných paneloch históriu vzniku eurových bankoviek a mincí, vrátane slovenských, a ich ochranné prvky, ako aj nerealizované návrhy eurových bankoviek a mincí. Návštevníci výstavy sa zároveň dozvedia aj o úlohe NBS, ktorú mala pri zavedení eura, najmä o funkcii NBS po zavedení jednotnej európskej meny, jej postavení v Európskom systéme centrálnych bánk a o úlohách ECB a národných centrálnych bánk v Eurosystéme či Európskom systéme centrálnych bánk (ESCB). Výstava Euro naša mena približuje taktiež historické fakty – zobrazuje jednak historicky prvé spoločné meny používané na území dnešnej Európy akými boli tetradrachmy, rímske mince, hrivny, dukáty, toliare a koruny, ako aj prvé pokusy o menové únie – latinskú, škandinávsku, nemeckú a belgicko-luxemburskú, až po založenie Hospodárskej a menovej únie – jej zakladateľov, politickú situáciu, a takisto výber názvu, znaku a históriu zavedenia eura.

Výstava bude pre verejnosť prístupná v pracovné dni od 7.00 h do 18.00 h a v sobotu od 9.00 h do 13.00 h v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline do 23. novembra 2011. NBS plánuje túto výstavu naďalej sprístupňovať aj verejnosti a školám v ďalších mestách Slovenska.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.