en en

Otvorenie výstavy Hrdinovia Slovenskej národnej banky v SNP

Dnes (26. augusta 2019) bola v priestoroch Národnej banky Slovenska otvorená výstava Hrdinovia Slovenskej národnej banky v SNP.

V týchto dňoch si pripomíname 75. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania, ktorým sa slovenský národ prihlásil k demokratickým hodnotám a tradíciám Európy. Do príprav povstania sa výraznou mierou zapojili aj zamestnanci Slovenskej národnej banky, na čele s guvernérom Imrichom Karvašom.

Výstava približuje príbehy skrytých hrdinov – zamestnancov Slovenskej národnej banky, ktorí v SNP zohrali významnú úlohu.

Výstavu slávnostne otvoril guvernér NBS Peter Kažimír:

„Zamestnanci národnej banky zabezpečovali finančné zdroje pre povstaleckú armádu, pre bezproblémový chod štátnych úradov a priemyselných podnikov. V dramatických časoch vojny si to vyžadovalo veľkú dávku osobnej statočnosti, odvahy a hrdinstva, pričom viacero úradníkov banky za svoju odvahu zaplatilo najvyššiu cenu. „

Jana Kováčová
vedúca oddelenia komunikácie NBS

Otvorenie výstavy Hrdinovia Slovenskej národnej banky v SNP

Otvorenie výstavy Hrdinovia Slovenskej národnej banky v SNP

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.