en en

Otvorenie výstavy insitných maliarov z Kovačice

Dnes (14. marca 2016) bola v priestoroch Národnej banky Slovenska otvorená výstava insitných maliarov z Kovačice.

Výstavu slávnostne otvoril guvernér NBS Jozef Makúch za prítomnosti veľvyslanca Srbskej republiky v SR Šani Dermaku.

Cieľom výstavy je prezentácia prvej generácie insitných maliarov z Kovačice.

Práve táto generácia Kovačicu a Slovákov z Kovačice preslávila na celom svete.

Výstava je pre širokú verejnosť prístupná od 14. marca do 29. apríla 2016, od pondelka do piatka, od 10.00 h do 16.00 h.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Otvorenie výstavy insitných maliarov z Kovačice

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.