en en

Otvorenie výstavy M. Struhárika a L. Moška

Dnes (5. mája 2016) bola v priestoroch Národnej banky Slovenska otvorená výstava akademického sochára Milana Struhárika a maliara Ladislava Moška.

Výstavu slávnostne otvoril guvernér NBS Jozef Makúch.

Výstava zobrazuje kolekciu drevených plastík akad. sochára Milana Struhárika. Autor sa ňou snaží vyjadriť určité námety, ktoré sa vzťahujú najmä na ženské bytosti.

Maliar Ladislav Moško zas prostredníctvom obrazov približuje svoje spomienky na ľudovú architektúru slovenských dedín, kostolíkov a samôt najmä na Orave a na Spiši.

Výstava je pre širokú verejnosť prístupná od 5. mája do 2. júna 2016, od pondelka do piatka, od 10.00 h do 16.00 h.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Struharik výstava

Struharik výstava

výstava akademického sochára Milana Struhárika a maliara Ladislava Moška

výstava akademického sochára Milana Struhárika a maliara Ladislava Moška

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.