en en

Otvorenie výstavy Poézia farieb

Dnes (19. septembra 2016) bola v priestoroch Národnej banky Slovenska otvorená výstava Poézia farieb akademického maliara Stanislava Harangozóa.

Výstavu slávnostne otvoril guvernér NBS Jozef Makúch.

Cieľom výstavy je prostredníctvom malieb ukázať harmóniu farieb a tvarov.

Výstava je pre širokú verejnosť prístupná od 19. septembra do 30. októbra 2016, od pondelka do piatka, od 9.00 h do 16.00 h.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Otvorenie výstavy Poézia farieb

Otvorenie výstavy Poézia farieb

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.