en en

Otvorenie výstavy prác 1. ročníka celoslovenskej súťaže Slovensko, krajina v srdci Európy

Dnes (21. septembra 2009) bola v priestoroch ústredia Národnej banky Slovenska v Bratislave otvorená výstava prác 1. ročníka súťaže Slovensko, krajina v srdci Európy.

Výstavu slávnostne otvoril guvernér NBS Ivan Šramko, za účasti tajomníka Zastúpenia EK na Slovensku Branislava Slyška, podpredsedu Bratislavského samosprávneho kraja Bystríka Hollého, riaditeľa odboru školstva, mládeže a športu Bratislavského samosprávneho kraja Romana Csabaya a hlavného radcu sekcie regionálneho školstva Jána Palkoviča.

Na výstave sú prezentované víťazné práce s tematikou jednotnej európskej meny euro.

Súťaž vyhlásilo v minulom školskom roku Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a  organizátorom súťaže bola Stredná umelecká škola, Sklenárova v Bratislave. Do súťaže sa zapojilo 1 032 žiakov a študentov, ktorých práce vyhodnotila 9 členná porota, ktorej predsedal Mgr. art. Ondrej Zimka.

Výstava Slovensko, krajina v srdci Európy bude verejnosti prístupná do 20. októbra 2009 v priestoroch ústredia Národnej banky Slovenska, ul. Imricha Kravaša 1 v Bratislave. Výstava je otvorená v pracovných dňoch od 9.30 – 15.00 h.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.