en en

Otvorenie výstavy Sklo nad zlato

Dnes (6. 6. 2014) bola v priestoroch Národnej banky Slovenska otvorená výstava Sklo nad zlato akademického sochára Drahomíra Prihela.

Výstavu slávnostne otvoril guvernér NBS Jozef Makúch.

Cieľom výstavy je priblížiť prierez tvorby autora a ukázať ako sa zlato dá použiť pri tvorbe v skle.

Spektrum autorovej tvorby siaha od nápojového skla mimoriadne elegantných tvarov, cez voľne tvarované hutné sklo, opticky brúsené sklené objekty až po sklené obrazy a interiérový dizajn.

Výstava je pre širokú verejnosť prístupná od 6. júna do 27. júna 2014, od pondelka do piatka, od 9.00 h
do 16.00 h.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Otvorenie výstavy Sklo nad zlato

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.