en en

OTVORENIE VÝSTAVY SLOVENSKÉ EUROVÉ MINCE V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Dnes (7. augusta 2008) bola v priestoroch Rubigall – Trámová miestnosť v Banskej Štiavnici otvorená výstava Slovenské eurové mince – výstava výtvarných návrhov slovenských strán eurových mincí.

Výstavu slávnostne otvoril člen Bankovej rady NBS Ľudovít Ódor, za účasti splnomocnenca vlády SR pre zavedenia eura Igora Baráta, viceprimátora mesta Banská Štiavnica Juraja Čabáka a ďalších predstaviteľov bankovej sféry, spoločenského a kultúrneho života.

Putovná výstava Slovenské eurové mince – výstava výtvarných návrhov slovenských strán eurových mincí návštevníkom predstaví okrem základných faktov, týkajúcich sa Európskej únie a eurozóny aj súbor najzaujímavejších nerealizovaných návrhov na slovenské eurové mince od popredných slovenských výtvarníkov a tiež víťazné výtvarné návrhy budúcich slovenských eurových mincí. Výstava je určená predovšetkým širokej verejnosti, pričom je koncipovaná tak, aby uspokojila aj záujemcov z radov odborníkov – numizmatikov, historikov a pedagogických pracovníkov.

Výstava bola v priebehu rokov 2006 a 2007 inštalovaná v jedenástich mestách na Slovensku a vo Varšave bola inštalovaná spolu s podobnou výstavou centrálnej banky Slovinska pod názvom Slovinsko 2007 – Slovensko 2009.

NBS plánuje výstavu po jej skončení v Banskej Štiavnici inštalovať v septembri v Levoči. Výstava Slovenské eurové mince bude verejnosti prístupná od 7. augusta 2008 do 2. septembra 2008 v priestoroch Rubigall – Trámová miestnosť, Nám. Sv. Trojice č. 3, Banská Štiavnica. Výstava je pre verejnosť otvorená každý pracovný deň v čase od 8.00 h do 15.30 h.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.