en en

OTVORENIE VÝSTAVY SLOVENSKÉ EUROVÉ MINCE V LEVOČI

Dnes (4. septembra 2008) bola v priestoroch výstavnej siene ZUŠ v Levoči otvorená výstava Slovenské eurové mince – výstava výtvarných návrhov slovenských strán eurových mincí. Výstavu slávnostne otvoril člen Bankovej rady NBS Slavomír Šťastný, za účasti primátora mesta Levoča Ing. Miroslava Vilkovského a ďalších predstaviteľov bankovej sféry, spoločenského a kultúrneho života.

Putovná výstava Slovenské eurové mince – výstava výtvarných návrhov slovenských strán eurových mincí návštevníkom predstaví okrem základných faktov, týkajúcich sa Európskej únie a eurozóny aj súbor najzaujímavejších nerealizovaných návrhov na slovenské eurové mince od popredných slovenských výtvarníkov a tiež víťazné výtvarné návrhy budúcich slovenských eurových mincí.

Výstava je určená predovšetkým širokej verejnosti, pričom je koncipovaná tak, aby uspokojila aj záujemcov z radov odborníkov – numizmatikov, historikov a pedagogických pracovníkov. Vystavené sú aj detské návrhy, ktoré uspeli v súťažiach na základných školách. Výstava bola v priebehu rokov 2006 a 2007 inštalovaná v jedenástich mestách na Slovensku a vo Varšave bola inštalovaná spolu s podobnou výstavou centrálnej banky Slovinska pod názvom Slovinsko 2007 – Slovensko 2009. V roku 2008 bola doteraz výstava prístupná verejnosti v Nitre, Trenčíne a Banskej Štiavnici.

Výstava Slovenské eurové mince bude verejnosti prístupná od 4. septembra do 20. septembra v priestoroch výstavnej siene ZUŠ v Levoči, nám. Majstra Pavla 48. Výstava je otvorená denne, od 8.00 – 17.00 h.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.