en en

OTVORENIE VÝSTAVY SLOVENSKÉ EUROVÉ MINCE V LUČENCI

Dnes (23. októbra 2008) bola v priestoroch expozitúry Národnej banky Slovenska v Lučenci otvorená putovná výstava Slovenské eurové mince – výstava výtvarných návrhov slovenských strán eurových mincí.

Výstavu slávnostne otvoril viceguvernér NBS Martin Barto, za účasti viceprimátorky mesta Lučenec Evy Balážovej a ďalších predstaviteľov bankovej sféry, spoločenského a kultúrneho života. Putovná výstava Slovenské eurové mince návštevníkom predstaví okrem základných faktov, týkajúcich sa Európskej únie a eurozóny aj súbor najzaujímavejších nerealizovaných návrhov na slovenské eurové mince od popredných slovenských výtvarníkov a tiež víťazné výtvarné návrhy budúcich slovenských eurových mincí. Výstava je určená predovšetkým širokej verejnosti, pričom je koncipovaná tak, aby uspokojila aj záujemcov z radov odborníkov – numizmatikov, historikov a pedagogických pracovníkov.

Výstava bola od roku 2006 inštalovaná v trinástich mestách na Slovensku a vo Varšave bola inštalovaná spolu s podobnou výstavou centrálnej banky Slovinska pod názvom Slovinsko 2007 – Slovensko 2009. NBS plánuje výstavu po jej skončení v Lučenci premiestniť do Trebišova.

Výstava Slovenské eurové mince bude v Lučenci prístupná verejnosti od 23. októbra do 10. novembra v priestoroch expozitúry NBS na Vajanského ul. 11/A. Výstava je otvorená v pracovných dňoch od 9.00 do 14.00 h.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.