en en

OTVORENIE VÝSTAVY SLOVENSKÉ EUROVÉ MINCE V NOVÝCH ZÁMKOCH

Dnes (9. októbra 2008) bola v priestoroch Domu kultúry v Nových Zámkoch otvorená putovná výstava Slovenské eurové mince – výstava výtvarných návrhov slovenských strán eurových mincí.

Výstavu slávnostne otvoril člen Bankovej rady NBS Slavomír Šťastný, za účasti zástupcu Zastúpenia EK na Slovensku Branislava Slyška, viceprimátora mesta Nové Zámky Déneša Száraza a ďalších predstaviteľov bankovej sféry, spoločenského a kultúrneho života.

Putovná výstava Slovenské eurové mince návštevníkom predstaví okrem základných faktov, týkajúcich sa Európskej únie a eurozóny aj súbor najzaujímavejších nerealizovaných návrhov na slovenské eurové mince od popredných slovenských výtvarníkov a tiež víťazné výtvarné návrhy budúcich slovenských eurových mincí. Výstava je určená predovšetkým širokej verejnosti, pričom je koncipovaná tak, aby uspokojila aj záujemcov z radov odborníkov – numizmatikov, historikov a pedagogických pracovníkov.

Výstava bola od roku 2006 inštalovaná v dvanástich mestách na Slovensku a vo Varšave bola inštalovaná spolu s podobnou výstavou centrálnej banky Slovinska pod názvom Slovinsko 2007 – Slovensko 2009. NBS plánuje výstavu po jej skončení v Nových Zámkoch premiestniť do Lučenca.

Výstava Slovenské eurové mince bude v Nových Zámkoch verejnosti prístupná od 9. októbra do 21. októbra 2008 v priestoroch Domu kultúry na Hlavnom námestí č. 7. Výstava je otvorená denne od 8.00 – 18.00 h.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.