en en

OTVORENIE VÝSTAVY SLOVENSKÉ EUROVÉ MINCE V TREBIŠOVE

Dnes (13. novembra 2008) bola vo Vlastivednom múzeu v Trebišove (kaštieľ) otvorená putovná výstava Slovenské eurové mince – výstava výtvarných návrhov slovenských strán eurových mincí. Výstavu slávnostne otvoril viceguvernér NBS Viliam Ostrožlík a primátor mesta Trebišov Vladimír Anďal. Putovná výstava Slovenské eurové mince návštevníkom predstaví okrem základných faktov, týkajúcich sa Európskej únie a eurozóny aj súbor najzaujímavejších nerealizovaných návrhov na slovenské eurové mince od popredných slovenských výtvarníkov a tiež víťazné výtvarné návrhy budúcich slovenských eurových mincí. Výstava je určená predovšetkým širokej verejnosti, pričom je koncipovaná tak, aby uspokojila aj záujemcov z radov odborníkov – numizmatikov, historikov a pedagogických pracovníkov. Výstava bola od roku 2006 inštalovaná v štrnástich mestách na Slovensku a vo Varšave bola inštalovaná spolu s podobnou výstavou centrálnej banky Slovinska pod názvom Slovinsko 2007 – Slovensko 2009.

Výstava Slovenské eurové mince bude v priestoroch Vlastivedného múzea (kaštieľ, ul. M. R. Štefánika 257) v Trebišove prístupná verejnosti od 13. novembra 2008 do 14. decembra 2008. Spolu s ňou bude v priestoroch trebišovského múzea inštalovaná aj výstava Koruna na Slovensku, ktorá bude mapovať dejiny doterajšej meny na dnešnom území Slovenska. Výstava je otvorená v pracovných dňoch od 7.30 h do 15.30 h a v nedeľu od 14.00 h do 17.00 h.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.