en en

Otvorenie výstavy Slovenské eurové mince v Trenčíne

Dnes (3. júla 2008) bola v priestoroch Župného domu Trenčianskeho múzea v  Trenčíne otvorená výstava Slovenské eurové mince – výstava výtvarných návrhov slovenských strán eurových mincí.

Výstavu slávnostne otvoril viceguvernér NBS Martin Barto, za účasti zástupcu Zastúpenia EK na Slovensku Branislava Slyška, primátora mesta Trenčín Branislava Cellera, predsedu VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavla Sedláčka a ďalších predstaviteľov bankovej sféry, spoločenského a kultúrneho života.

Putovná výstava Slovenské eurové mince – výstava výtvarných návrhov slovenských strán eurových mincí návštevníkom predstaví okrem základných faktov, týkajúcich sa Európskej únie a eurozóny aj súbor najzaujímavejších nerealizovaných návrhov na slovenské eurové mince od popredných slovenských výtvarníkov a tiež víťazné výtvarné návrhy budúcich slovenských eurových mincí. Výstava je určená predovšetkým širokej verejnosti, pričom je koncipovaná tak, aby uspokojila aj záujemcov z radov odborníkov – numizmatikov, historikov a pedagogických pracovníkov.

Výstava bola v  priebehu rokov 2006 a 2007 inštalovaná v jedenástich mestách na Slovensku a  vo Varšave bola inštalovaná spolu s podobnou výstavou centrálnej banky Slovinska pod názvom Slovinsko 2007 – Slovensko 2009. NBS plánuje výstavu po jej skončení v Trenčíne inštalovať ešte v priebehu prázdnin v  Levoči.

Výstava Slovenské eurové mince bude verejnosti prístupná od 3. júla 2008 do 1. augusta 2008 v priestoroch Župného domu Trenčianskeho múzea, Mierové nám. 46, Trenčín.

Výstava je otvorená denne okrem pondelka, od 9.00 – 16.00 h.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.