en en

Otvorenie výstavy Slovenské eurové mince

Dnes 29. januára 2007 bola v priestoroch Divadla Jána Palárika v Trnave otvorená putovná výstava Slovenské eurové mince – výstava výtvarných návrhov slovenských strán eurových mincí, ktorú pripravila Národná banka Slovenska, v rámci informačnej kampane, zameranej na zavedenie eura v SR.

Za účasti predsedu Trnavského samosprávneho kraja T. Mikuša, primátora mesta Trnava Ing. Š. Bošnáka a zástupcov spoločenského a kultúrneho života kraja, výstavu otvoril guvernér NBS I. Šramko.
Návštevníci výstavy sa tak môžu oddnes oboznámiť so základnými údajmi o Európskej únii, eurozóne a o euromene. Výstava prezentuje 144 nerealizovaných kresbových návrhov a 3 víťazné návrhy, ktoré budú na slovenských stranách eurových mincí.
Súčasťou expozície sú aj najlepšie kresbové návrhy námetov, ktoré do súťaže zaslali žiaci základných škôl. Ďalšiu časť výstavy tvoria národné strany eurových mincí trinástich členských krajín eurozóny a San Marina, Monaka a Vatikánu. Súčasťou výstavy sú aj návrhy na eurové mince štátov pripravujúcich sa na vstup do eurozóny – Estónska, Litvy, Lotyšska, Malty a Cypru.

Výstava Slovenské eurové mince bude sprístupnená verejnosti od 29. januára do 2. marca 2007 v budove Divadla Jána Palárika, Trojičné námestie 2, Trnava v pracovných dňoch od 11.00 h do 17.00 h a počas divadelných predstavení. Výstava bude v roku 2007 inštalovaná aj v Prešove, Žiline, Trenčíne a Nitre.

PhDr. Ivan Paška,
vedúci tlačového oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.