en en

Otvorenie výstavy Sochy

Dnes (16. novembra 2015) bola v priestoroch Národnej banky Slovenska otvorená výstava Sochy akademického sochára Jána Ťapáka.

Výstavu slávnostne otvoril guvernér NBS Jozef Makúch.

Cieľom výstavy je priblížiť prierez tvorby autora za posledných päť rokov. Autor sa chce prostredníctvom výstavy podeliť so svojimi subjektívnymi myšlienkami a tvorivými nápadmi s objektívnym pohľadom divákov.

Výstava je pre širokú verejnosť prístupná od 16. novembra do 16. decembra 2015, od pondelka do piatka, od 9.00 h do 16.00 h.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Otvorenie výstavy Sochy

Otvorenie výstavy Sochy

Otvorenie výstavy Sochy

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.