en en

Otvorenie výstavy Vnútorné miesta

Dnes (27. marca 2017) bola v priestoroch Národnej banky Slovenska otvorená výstava Vnútorné miesta maliara Jiřího Strachotu.

Výstavu slávnostne otvoril guvernér NBS Jozef Makúch.

Cieľom výstavy je prostredníctvom obrazov ukázať autorov vnútorný pohľad na svet a iné znázornenie bežných miest a situácií, v ktorých sa ľudia nachádzajú.

Výstava je pre širokú verejnosť prístupná od 27. marca do 27. apríla 2017, od pondelka do piatka, od 10.00 h do 16.00 h.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Otvorenie výstavy Vnútorné miesta

Otvorenie výstavy Vnútorné miesta

Otvorenie výstavy Vnútorné miesta

Otvorenie výstavy Vnútorné miesta

Otvorenie výstavy Vnútorné miesta

Otvorenie výstavy Vnútorné miesta

Otvorenie výstavy Vnútorné miesta

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.