en en

Otvorenie výstavy Vzostupy a pády mien v Košiciach

Národná banka Slovenska otvorila dnes (12. mája 2011) výstavu Vzostupy a pády mien – menové reformy, odluky, rozluky a iné pohromy v 20. storočí v ďalšom slovenskom meste, v Košiciach.

Výstavu slávnostne otvorili za prítomnosti zástupcov tlače riaditeľ odboru bankoviek a mincí Národnej banky Slovenska Dušan Sukup, predstavitelia z oblasti školstva a zástupcovia mesta Košice. Výstava Národnej banky Slovenska (NBS) podrobne mapuje dejinné udalosti v historickom priestore strednej a východnej Európy, ktoré mali dopad na meny používané od čias rakúsko-uhorskej monarchie, cez vznik a zánik jednotlivých štátov, či politických a vojnových zmien, ktoré viedli k menovým otrasom počas minulého storočia. Výstavu ocenia najmä odborníci a numizmatici, ale aj široká verejnosť a študenti so záujmom o históriu vývoja platidiel za posledných sto rokov v našej oblasti.

Pre verejnosť bude výstava Vzostupy a pády mien prístupná v košickej expozitúre NBS na ulici Slovenskej jednoty č. 14, a to v termíne od 12. mája 2011 do konca septembra tohto roka, vždy od pondelka do piatku, od 7.00 h do 12.00 h. V prípade záujmu organizovaných skupín je možné výstavu sprístupniť na požiadanie aj mimo uvedených hodín.

V priebehu minulého roka bola výstava inštalovaná v Trenčíne, v Žiline, v Martine, v Trebišove a v Bratislave počas Dňa otvorených dverí NBS. V tomto roku si ju mohli záujemcovia pozrieť aj v Prešove a v Spišskej Novej Vsi, odkiaľ bola premiestnená do Košíc. V priebehu roka 2011 plánuje NBS výstavu sprístupniť aj ďalším občanom Slovenska.

Výstavu si môžu záujemcovia pozrieť aj v interaktívnej podobe.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.