en en

Otvorenie výstavy Vzostupy a pády mien v Martine

V Slovenskom národnom múzeu v Martine (Etnografické múzeum) bola dnes (30. septembra 2010) otvorená výstava Vzostupy a pády mien – menové reformy, odluky, rozluky a iné pohromy v 20. storočí.

Výstavu slávnostne otvorili za prítomnosti zástupcov tlače riaditeľ odboru bankoviek a mincí Národnej banky Slovenska Dušan Sukup a riaditeľka Slovenského národného múzea v Martine Mária Halmová. Táto výstava Národnej banky Slovenska podrobne mapuje dejinné udalosti v historickom priestore strednej a východnej Európy, ktoré mali dopad na meny používané od čias rakúsko-uhorskej monarchie, cez vznik a zánik jednotlivých štátov, či politických a vojnových zmien, ktoré viedli k menovým otrasom počas minulého storočia. Výstavu ocenia najmä odborníci a numizmatici, ale aj široká verejnosť a študenti so záujmom o históriu vývoja platidiel za posledných sto rokov v našej oblasti.

Pre verejnosť bude výstava Vzostupy a pády mien prístupná v Martine od 30. septembra do 22. novembra 2010, vždy od utorka do nedele, od 9.00 h. do 17.00 h. (v priestoroch Slovenského národného múzea – Etnografické múzeum – Malá hora č.2)

V priebehu tohto roka bola výstava inštalovaná v Trenčíne a v Žiline. Do Martina je výstava premiestnená z Bratislavy, kde bola inštalovaná priamo v ústredí NBS pre návštevníkov Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil 25. septembra 2010. Do konca tohto roka bude výstava predstavená aj obyvateľom východného Slovenska, keď bude inštalovaná v meste Trebišov. V priebehu nasledujúceho roka sa počíta s jej inštaláciou aj v ďalších slovenských mestách.

Výstavu si môžu záujemcovia pozrieť aj v interaktívnej podobe.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.