en en

Otvorenie výstavy Vzostupy a pády mien v Spišskej Novej Vsi

Dnes (31. marca 2011) bola v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi sprístupnená výstava Vzostupy a pády mien – menové reformy, odluky, rozluky a iné pohromy v 20. storočí.

Výstavu slávnostne otvorili riaditeľ odboru bankoviek a mincí Národnej banky Slovenska Dušan Sukup, riaditeľka Múzea Spiša Zuzana Krempaská a viceprimátorka mesta Spišská Nová Ves Lea Grečková. Výstava Národnej banky Slovenska podrobne mapuje dejinné udalosti v historickom priestore strednej a východnej Európy, ktoré mali dopad na meny používané od čias rakúsko-uhorskej monarchie, cez vznik a zánik jednotlivých štátov, či politických a vojnových zmien, ktoré viedli k menovým otrasom počas minulého storočia. Výstavu ocenia najmä odborníci a numizmatici, ale aj široká verejnosť a študenti so záujmom o históriu vývoja platidiel za posledných sto rokov v našej oblasti.

Pre verejnosť bude výstava Vzostupy a pády mien prístupná v Spišskej Novej Vsi vo Výstavnej sieni Múzea Spiša od 31. marca 2011 do 6. mája 2011, vždy od pondelka do piatku, od 8.00 h do 16.30 h, v sobotu od 9.00 h do 13.00 h.

V priebehu minulého roka bola výstava inštalovaná v Trenčíne, v Žiline, v Martine, v Trebišove a v Bratislave počas Dňa otvorených dverí NBS. V tomto roku si ju mohli záujemcovia pozrieť aj v Prešove. Do Spišskej Novej Vsi je výstava premiestnená z Prešova a je tak v tomto roku v treťom meste na východnom Slovensku. V priebehu roka 2011 plánuje NBS výstavu sprístupniť v Košiciach.

Výstavu si môžu záujemcovia pozrieť aj v interaktívnej podobe.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.