en en

Otvorenie výstavy Vzostupy a pády mien v Trenčíne

Dnes (27. mája 2010) bola v trenčianskom Dome armády otvorená výstava Vzostupy a pády mien – menové reformy, odluky, rozluky a iné pohromy v 20. storočí.

Výstavu slávnostne otvorili viceguvernér NBS Viliam Ostrožlík a primátor mesta Trenčín Branislav Celler.

Výstava Národnej banky Slovenska podrobne mapuje dejinné udalosti v historickom priestore strednej a východnej Európy, ktoré mali dopad na meny používané od čias rakúsko-uhorskej monarchie, cez vznik a zánik jednotlivých štátov, či politických a vojnových zmien, ktoré viedli k menovým otrasom počas minulého storočia. Výstavu ocenia najmä odborníci a numizmatici, ale aj široká verejnosť a študenti so záujmom o históriu vývoja platidiel za posledných sto rokov v našej oblasti.

Výstava Vzostupy a pády mien bude prístupná verejnosti od 27. mája do 2. júla 2010 v priestoroch Domu armády (Posádkový klub Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR) na Hviezdoslavovej ulici č. 16 v Trenčíne.

Výstava je otvorená denne od 8.00 h do 18.00 h vrátane soboty a nedele.

Výstava v priebehu tohto roka bude okrem Bratislavy a Trenčína inštalovaná v Žiline, Martine a v Trebišove. V priebehu nasledujúceho roka sa počíta s jej inštaláciou v ďalších slovenských mestách.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.