en en

Overenie totožnosti klienta pri platbách kartou na internete

Od 14. septembra 2019 platia pri platbách kartou bezpečnostné opatrenia, ktoré sa týkajú overenia používateľa karty. Vyplýva to z Delegovaného nariadenia EÚ o silnej autentifikácii.

Každý poskytovateľ platobných služieb (banky, platobné inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí) je povinný mať zavedený postup, pri ktorom overí totožnosť používateľa platobných služieb alebo oprávnenosť použitia konkrétneho platobného prostriedku.

Pri silnej autentifikácii (overení) musia byť použité dva alebo viaceré prvky, najmenej z dvoch kategórií:

  • vedomosť, t. j. taký prvok, čo vie iba používateľ platobnej služby, napr. heslá, PIN, kontrolné otázky
  • vlastníctvo, t. j. taký prvok, ktorý vlastní iba používateľ platobnej služby, napr. mobilné aplikácie, webové prehliadače, tokeny, dynamické bezpečnostné kódy,
  • charakteristické znaky používateľa platobných služieb, napr. biometrické údaje klienta, odtlačky prstov.

Na európskej úrovni prebieha pod vedením Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) diskusia s cieľom koordinovať postup všetkých členských štátov a zabezpečiť bezproblémové používanie platobných kariet na internete.

Používateľovi platobnej karty môžu byť pri platbe po 14. septembri 2019 ponúknuté ďalšie bezpečnostné prvky (napr. sms) na zvýšenie ochrany pri platbe kartou.

Informácie a rady NBS pri platbe kartou na internete

Informácie EBA k platbám kartou (v anglickom jazyku)

Informácia o silnej autentifikácii klienta SCA

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.