en en

OXYS CAPITAL, a.s., o.c.p. – informácia o predbežnom opatrení

Národná banka Slovenska oznamuje, že spoločnosti OXYS CAPITAL, a.s., o.c.p. predbežným opatrením zakázala nakladať s majetkom klientov, uzatvárať nové zmluvy s klientmi a zároveň uložila tejto spoločnosti vykonať všetky opatrenia na ochranu majetku klientov.

Predbežné opatrenie je účinné od 29. mája 2012 a slúži na ochranu klientskeho majetku.

Text rozhodnutia.

Pre prípadné otázky klientov spoločnosti OXYS CAPITAL, a.s., o.c.p., je k dispozícii e-mailová adresa: dohlad@nbs.sk_

tlačové a edičné oddelenie

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.