en en

OXYS CAPITAL, a.s., o.c.p. - odobratie povolenia

Národná banka Slovenska oznamuje potenciálnym investorom, že spoločnosti OXYS CAPITAL, a. s., o. c. p. odobrala povolenie na poskytovanie investičných služieb.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 22. augusta 2012. Od tohto dátumu nie je uvedená spoločnosť oprávnená poskytovať žiadne investičné služby s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutné na vyrovnanie jej pohľadávok a záväzkov. Tieto činnosti môže spoločnosť vykonávať ako obchodník s cennými papiermi len dovtedy, než vyrovná svoje pohľadávky a záväzky.

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.